Letsel opgelopen?

Letselschade heeft veelal een grote impact op uw leven. Niet alleen emotioneel, maar het zorgt ook voor veel juridische, financiële en praktische vragen. Van de advocaat mr. A. Benamar krijgt u antwoorden op uw vragen. Wij nemen de gehele schaderegeling uit uw handen. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk en claimen direct een voorschot op uw schadevergoeding.

Bekijk of u mogelijk recht heeft op schadevergoeding bij letselschade


Letselschadeadvocaat

Astrum Advies Advocatenkantoor helpt u bij vragen, klachten of geschillen met betrekking tot:

Wat de letselschade advocaat voor u kan betekenen?

De letselschadespecialist bekijkt eerst wie aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. De letselschadeadvocaat stelt deze wederpartij aansprakelijk. Een van de belangrijkste taken van uw advocaat is om uw schade heel goed in kaart te brengen met onderbouwing. Is de aansprakelijkheid erkend, dan wordt uw schade veroorzaakt door het ongeval / voorval vergoed. Ook uw advocaatkosten worden vergoed. Dit betekent dat u zelf geen advocaatkosten heeft en dus kosteloos door een letselschadeadvocaat wordt bijgestaan.

Welke stappen zullen er over het algemeen doorlopen moeten worden om uw letselschade vergoed te krijgen?
1. Het vaststellen van de aansprakelijkheid
→ Wie is verantwoordelijk voor de door u opgelopen letselschade?
→ Heeft de wederpartij een verzekering?
→ Wordt de aansprakelijk vrijwillig door de wederpartij erkent? Of moet u eerst procederen?

2. Het vaststellen van de schade
→ Wat zijn uw schadeposten? Is de schade eenvoudig vast te stellen?
→ Hoe stelt de wederpartij zich hierbij op?
→ Is de inschakeling van (medische) deskundigen nodig?

3. Onderhandelingen
→ Over het algemeen wordt in letselschadezaken altijd onderhandeld over de omvang van uw schade.
→ In letselschadezaken wordt ook over het algemeen altijd onderhandeld over de vergoeding (uw materiële schade en smartengeld) die moet worden betaald.

4. Procederen
Mochten partijen er niet uitkomen, dan is een gerechtelijke procedure een optie.

Een letselschadezaak is complex en u doet er verstandig aan om een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in letselschade zaken. Letselschade advocaat Benamar kan ik u hier uitstekend in adviseren.

Verkeersongeval

Jaarlijks gebeuren er meer dan drie miljoen verkeersongelukken, waarbij een groot aandeel van de slachtoffers ook medisch geholpen moeten worden. Astrum Advies advocatenkantoor begrijpt dat wanneer u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval uw hoofd niet staat naar regels en wetgeving. Onze advocaat en tevens specialist in letselschade neemt u dit graag uit handen.

Bedrijfsongeval

Heeft u letsel ondervonden bij een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de letselschade. Dit is wettelijk geregeld. Indien het ongeval plaats vond tijdens werktijd en uw werkgever zijn zorgplicht schond, dan staat de aansprakelijkheid in principe vast. Astrum Advies Advocatenkantoor adviseert en begeleidt u graag in dit traject om te zorgen dat u juridisch sterk staat en uw recht haalt.

Schade door dieren en aansprakelijkheid

Bent u slachtoffer van een voorval met dieren? Ons advocatenkantoor helpt u graag. Ook wanneer de eigenaar van het dier geen schuld treft, kunt u op de eigenaar uw schade verhalen. Dit is te lezen in het Burgerlijk Wetboek onder artikel 6:179. De bezitter van het dier is namelijk aansprakelijk voor de schade die het dier aanricht, ongeacht of het dier handelde buiten de wil van de eigenaar om.

Ondeugdelijk / gebrekkig product?

Wanneer iemand een product op de markt brengt, dan is diegene hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele letselschade die daaruit voort kan vloeien. Bijvoorbeeld doordat het product gebreken vertoont. In veel gevallen is dit de fabrikant van het product. Wanneer niet duidelijk is wie de producent is, dan is in beginsel de leverancier van het product aansprakelijk. Wanneer u letselschade ondervindt door een gebrekkig product, dan helpt de advocaat van Astrum Advies u graag verder.

Claim Waarborgfonds

Bent u aangereden door een niet verzekerde of gestolen auto of is de veroorzaker van de schade onbekend, dan kunt u uw schade claimen bij het Waarborgfonds. Hier zijn wel een aantal regels aan verbonden. Bij Astrum Advies advocatenkantoor begrijpen wij dat uw hoofd er niet naar staat om dit zelf uit te zoeken. Onze advocaat is helemaal op de hoogte van alle in’s en outs en helpt en adviseert u dan ook graag hierbij.

Valpartij op straat

Een ongeluk op straat zit in een klein hoekje: een val over een losliggende stoeptegel of op een ongelijk plein. Vaak hebben de meeste van deze ongevallen letsel tot gevolg, bijvoorbeeld een botbreuk of een hoofdwond. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimtes. Deze dienen veilig te zijn. U kunt daarom ook een claim indienen bij de gemeente. Belangrijk is wel dat u de juiste stappen zet. Astrum Advies Advocatenkantoor helpt u daar graag bij en neemt u werk uit handen. Onze advocaat kijkt naar de mogelijkheden en geeft vervolgens een duidelijk advies.

Letselschade advocaat no cure no pay

Voor de behandeling van uw letselschadezaak hoeft u niets te betalen. Weet de advocaat uw schade niet te verhalen, dan kost een letselschade advocaat op no cure no pay u niets. Wordt er een schadevergoeding toegekend, dan ontvangt de letselschade advocaat een percentage van de schadevergoeding. Sommige bureaus werken op deze wijze. Wanneer vooraf duidelijk is dat de wederpartij volledig aansprakelijk gesteld kan worden, is no cure no pay bij letselschade zinloos. Uw advocaatkosten worden in dat geval namelijk door de wederpartij vergoed. Een advocaat op basis van no cure no pay is dus bij letselschade lang niet altijd nodig. Laat u daarom goed voorlichten!


 

Doe de letselschadetest

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Letselschade test
Wanneer u dit formulier verzendt, gaat u akkoord met onze privacystatement.
Contact

Wilt u meer informatie?

Pop-up contact