Arbeidsongeschiktheid

Wie door ziekte niet in staat is om te werken, heeft onder voorwaarden recht op een Ziektewet uitkering en in een later stadium op een WIA uitkering. Dit kan zowel voor de werkgever als de werknemer grote gevolgen hebben. Bent u het niet eens met een besluit van het UWV, dan heeft u (werkgever - werknemer) het recht om in bezwaar, beroep en hoger beroep te gaan. Astrum Advies Advocatenkantoor helpt u graag hierbij

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan


Advocaat WIA en Ziektewet

Mr. A. Benamar heeft jarenlang ervaring opgebouwd in het voeren van procedures over de WIA, IVA, WGA, Ziektewet en particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Door zijn kennis en ervaring heeft u een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde. Onze advocaat staat werkgevers maar ook werknemers bij staan in de volgende zaken:

Adviseren en Procederen

Astrum Advies Advocatenkantoor staat u, zakelijk of particulier, graag bij. Wij hebben jarenlange ervaring in het procederen tegen het UWV.

Particulier

Wie door ziekte niet meer kan werken, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WIA uitkering. Als uw aanvraag wordt afgewezen, adviseert onze UWV advocaat mr. A. Benamar om te onderzoeken of bezwaar maken kans van slagen heeft. De ervaring leert dat het UWV ook fouten maakt. De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is complex en lang niet altijd duidelijk. Het UWV beoordeelt of u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Als het UWV concludeert dat u geen recht heeft op een WIA uitkering, dan kan Astrum Advies Advocatenkantoor u daadkrachtig bijstaan. Wij adviseren en procederen in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Welke soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn er?

Indien u arbeidsongeschikt bent, dan kan het gaan om tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid gaat het om mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt bevonden zijn, maar waarbij wel kans op herstel is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gaat het om mensen die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn maar minder dan 80%.
U kunt echter ook volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dan is een werknemer voor meer dan 80% afgekeurd en is er geen redelijke kans op herstel. In dat geval kunt u een IVA uitkering krijgen.

Zakelijk: De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer heeft u géén recht op de Ziektewet en de WIA. Raakt u arbeidsongeschikt, dan kunt u zonder inkomsten komen te zitten. Hier staat u natuurlijk niet op te wachten. Daarom sluiten veel ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Wij adviseren u om bij het afsluiten van een AOV in ieder geval de polisvoorwaarden goed door te lezen.

Stel uzelf in ieder geval ook de volgende vragen:
- Voor welk beroep ben ik verzekerd?
- Wat betaal ik aan premie?
- Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering aan mij verstrekt en hoe wordt dit percentage berekend?
- Sluiten de polisvoorwaarden bepaalde ziektebeelden (whiplash, psychische klachten) uit?

Wilt u meer over dit onderwerp weten of lezen? Lees dan de volgende blog over de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of maak een afspraak met onze advocaat voor een gratis adviesgesprek.

Zakelijk: De WGA uitkering kost u geld, de IVA uitkering niet

In de praktijk komt het vaak voor dat het UWV beslist om een WGA uitkering aan de werknemer toe te kennen in plaats van een IVA uitkering. Voor een werkgever, die eigen risico drager is, is er dan een groot verschil tussen de WGA en de IVA uitkering. De WGA uitkering weegt namelijk mee voor de berekening van de gedifferentieerde WGA premie. Dit betekent dat de werkgever als eigen risico drager de WGA uitkering betaalt. De IVA uitkering daarentegen heeft geen nadelige consequenties voor u. Voor een werkgever is het dan ook gunstiger als aan de werknemer (direct) een IVA uitkering wordt toegekend. Mr. A. Benamar adviseert u daarom om kritisch te laten beoordelen of het UWV terecht een WGA uitkering aan de werknemer heeft toegekend of niet. Dit geldt vooral in die gevallen waarbij de werknemer volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt wordt geacht. Ook voor werknemers met een lager arbeidsongeschiktheidspercentage kan het rendabel zijn om bezwaar te maken tegen de toegekende WGA uitkering. De werknemer heeft namelijk pas recht op een WGA uitkering als hij/zij 35% of meer arbeidsongeschikt is. Het komt voor dat het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer te hoog wordt vastgesteld en er dus ten onrechte een WGA uitkering wordt toegekend aan de werknemer. Dit allemaal kan voor u als werkgever grote gevolgen hebben.

Heeft u een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV?

De advocaat van Astrum Advies staat u graag in bezwaar bij. Een werkgever riskeert een loonsanctie als UWV oordeelt dat de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn geweest. Bij een loonsanctie moet de werkgever maximaal 52 weken het loon van de werknemer doorbetalen. Het kan lonen om tegen de loonsanctie in bezwaar te gaan. Heeft u dus een loonsanctie besluit van UWV ontvangen? Wij verzorgen de bezwaarprocedure voor u.

Kennis van zaken

Astrum Advies Advocatenkantoor heeft gespecialiseerde kennis in huis om u op een hoog niveau bij te staan bij arbeidsongeschiktheidsproblemen (adviseren en procederen). Of uw werknemers arbeidsongeschikt raken of u zelf niet langer in staat bent om te werken maakt niet uit. U komt direct in een doolhof van regelgevingen, meningen en mogelijkheden. Wilt u zeker weten dat u de juiste keuzes maakt aan de hand van de actuele informatie/kennis? Kies dan voor de oplossingsgerichte advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen! 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond
Wanneer u dit formulier verzendt, gaat u akkoord met onze privacystatement.
Contact

Wilt u meer informatie?

Pop-up contact