Arbeidsongeschiktheid

Wie door ziekte niet in staat is om te werken, heeft onder voorwaarden recht op een uitkering. Bent u het niet eens met een beslissing van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of het UWV, dan adviseert mr. A. Benamar dit niet zomaar te laten liggen. De belangen kunnen groot zijn. Wij helpen u graag in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Juridisch advies nodig?Voor de ondernemer: Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer heeft u géén recht op de Ziektewet en de WIA. Raakt u arbeidsongeschikt, dan kunt u zonder inkomsten komen te zitten. Hier staat u natuurlijk niet op te wachten. Daarom sluiten veel ondernemers een AOV verzekering af. Wij adviseren u om bij het afsluiten van een AOV in ieder geval de polisvoorwaarden goed door te lezen.

Stel uzelf in ieder geval ook de volgende vragen:

  • Voor welk beroep ben ik verzekerd?
  • Wat betaal ik aan premie?
  • Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering aan mij verstrekt en hoe wordt dit percentage berekend?
  • Sluiten de polisvoorwaarden bepaalde ziektebeelden (whiplash, psychische klachten) uit?
Wilt u meer over dit onderwerp weten?
Maak een afspraak met onze advocaat.


Voor de werknemer: WIA en Ziektewet

Wie door ziekte niet meer kan werken, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WIA uitkering. Als uw aanvraag wordt afgewezen, adviseert onze UWV advocaat mr. A. Benamar om te onderzoeken of bezwaar maken kans van slagen heeft. De ervaring leert dat het UWV ook fouten maakt. De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is complex en lang niet altijd duidelijk. Het UWV beoordeelt of u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van het UWV over de WIA, Ziektewet en IVA, dan kan advocaat Benamar u bijstaan. Hij adviseert en procedeert in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Welke uitkeringen zijn er?
Indien u arbeidsongeschikt bent, dan kan het gaan om tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het gaat om mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt bevonden zijn, maar waarbij wel kans op herstel is. U kunt echter ook volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dan is een werknemer voor meer dan 80% afgekeurd en is er geen redelijke kans op herstel. In dat geval kunt u een IVA uitkering krijgen.

Specialisaties

Advocaat Benamar heeft jarenlang ervaring opgebouwd in het voeren van procedures over de WIA, IVA, WGA, Ziektewet en particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Door zijn kennis en ervaring heeft u een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde. Onze advocaat staat ondernemers, werkgevers en werknemers bij in de volgende zaken:


Procederen

Astrum Advies Advocatenkantoor staat u, zakelijk of particulier, graag bij. Advocaat Benamar heeft jarenlange ervaring in het adviseren en procederen tot aan de hoogste bestuursrechter.


 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond
Contact