Verzekeringsrecht

De advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor staat uitsluitend bedrijven bij aangaande dit rechtsgebied. Heeft u een probleem over een aansprakelijkstelling en verzekering? De verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht advocaat treedt doortastend op voor verzekerden. Verzekerden kiezen voor onze advocaat vanwege zijn open, directe en persoonlijke benadering.


Verzekeringsrecht

Heeft uw onderneming schade geleden door bijvoorbeeld een inbraak, brand, diefstal, ziekte of arbeidsongeschiktheid van uzelf of één van uw werknemers en weigert uw verzekeraar uw schade te vergoeden? Verzekeringsrecht advocaat heeft de deskundigheid en ervaring om uw geschillen met uw verzekeraar op te lossen.

Verzekeringsrechtadvocaat

Astrum Advies Advocatenkantoor heeft veel ervaring op het terrein van onder meer de volgende verzekeringen:
✔ Arbeidsongeschiktheid
✔ Reisverzekering
✔ Ziektekostenverzekering
✔ Werkgeversverzekeringen
✔ Levensverzekeringen
✔ Ongevallenverzekeringen

Wilt u meer over deze onderwerpen weten?
Maak een afspraak met onze advocaat.

Aansprakelijkheid?

Het aansprakelijkheidsrecht bevat complexe materie. Het betreft regels over de verplichting tot betaling van schadevergoeding. Deze verplichting kan haar grondslag hebben in de wet of een overeenkomst. De verplichting tot betaling van schade die voortvloeit uit een overeenkomst wordt de contractuele aansprakelijkheid genoemd. De verplichting tot betaling van schade die voortvloeit uit de wet wordt de wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De belangrijkste grondslag voor de wettelijke aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad.

Onrechtmatige daad

Het slachtoffer van een onrechtmatige daad heeft recht op vergoeding van personenschade (letsel- en overlijdensschade) als materiële schade.

U kunt bij materiële schade denken aan spullen die bijvoorbeeld beschadigd zijn. Bij personenschade kunt u denken bijvoorbeeld letsel na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Ook bij letselschade kan sprake zijn van materiële schade en immateriële schade (smartengeld).Aansprakelijkheidsrecht

Is er een geschil gerezen met uw verzekeraar en wilt u als verzekerde voor uw rechten vechten? Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht advocaat helpt u graag indien een geschil tussen u en uw verzekeraar is gerezen. Vaak geeft de verzekeraar aan géén dekking bij bepaalde schades te willen geven. Of het komt ook vaak voor dat er verschillend gedacht wordt over de de hoogte van een schade uitkering.

Hij beantwoordt graag uw vragen:
✔ Wie is aansprakelijk voor een bepaalde schade?
✔ Welke schade is op een ander verhaalbaar?
✔ Hoe wordt de hoogte van de schade vastgesteld?
✔ Welke weg moet er bewandeld worden?

Uitkering zonder rechterlijke tussenkomst?

De ervaring leert dat als Astrum Advies Advocatenkantoor zich in uw zaak mengt, de verzekeraar vaak eieren voor zijn geld kiest. Het gevolg is vaak dat de verzekeraar zijn standpunt wijzigt en alsnog overgaat tot het uitkeren van uw schade. Dit allemaal zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Het komt ook weleens voor dat de verzekeraar bij zijn standpunt blijft. In dat geval schuwen wij een juridische procedure niet. Wij hebben namelijk veel ervaring met het voeren van procedures tegen verzekeraars. Het gaat dan vaak om de uitleg van dekkingsgeschillen en polisvoorwaarden.


Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer heeft u géén recht op de Ziektewet en de WIA. Raakt u arbeidsongeschikt, dan kunt u zonder inkomsten komen te zitten. Hier staat u natuurlijk niet op te wachten. Daarom sluiten veel ondernemers een AOV verzekering af. Wij adviseren u om bij het afsluiten van een AOV in ieder geval de polisvoorwaarden goed door te lezen.

Stel uzelf in ieder geval ook de volgende vragen:

  • Voor welk beroep ben ik verzekerd?
  • Wat betaal ik aan premie?
  • Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering aan mij verstrekt en hoe wordt dit percentage berekend?
  • Sluiten de polisvoorwaarden bepaalde ziektebeelden (whiplash, psychische klachten) uit?

Lees ook:
- arbeidsongeschiktheid
- loonsanctie
- verkeersongeval
- whiplash
- bedrijfsongeval
- smartengeld

Wilt u meer weten?
Maak een afspraak met Astrum Advies Advocatenkantoor. 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond