Werkgever en Regres

Uw werknemer kan door een verkeersongeval arbeidsongeschikt raken. Niet alleen uw werknemer lijdt dan schade, maar ook u als werkgever. U bent als werkgever namelijk verplicht om de eerste twee jaar tenminste 70% van het loon van uw werknemer door te betalen. Daarnaast zult u bijna altijd kosten moeten maken in verband met de re-integratie van uw werknemer. In de wet (art. 6:107a BW) is vastgelegd dat u een gedeelte van deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij. Onze dienstverlening bespaart u tijd en moeite. Wij regelen het gehele regrestraject voor u.

Bekijk of u als werkgever mogelijk recht hebt op schadevergoeding bij letselschade


Onze werkwijze

Indien uw werknemer een ongeval is overkomen waarbij sprake is van letsel, heeft u als werkgever ook rechten. Wij beoordelen nadat wij over alle benodigde informatie beschikken of er voor de loonschade een derde aansprakelijk kan worden gesteld. Komen wij tot de conclusie dat een derde mogelijk aansprakelijk is, dan vragen wij u om een specificatie van de gemaakte kosten (salarisstroken over de periode van afwezigheid van uw werknemer en een opgave van eventuele re-integratiekosten). Met dit overzicht dienen wij een claim in bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Gedifferentieerde WAO/WIA premie

Indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer duurt dan 2 jaar, dient in veel gevallen door het UWV een uitkering te worden verstrekt waardoor uw gedifferentieerde WAO/WIA premie wordt verhoogd. Bij een geslaagde regresvordering over de eerste 2 jaar zullen wij namens u een verzoek indienen bij het UWV en de Belastingdienst om de verhoging van de gedifferentieerde premie terug te draaien. Dit kan een forse besparing voor u betekenen.


 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond