Wat kunt u als werkgever doen en wat kunt u claimen?

U kunt Astrum Advies Advocatenkantoor de opdracht geven deze schade voor u te verhalen. Nettoloon, emolumenten en eventuele re-integratiekosten komen hiervoor in aanmerking. Onze dienstverlening bespaart u tijd en moeite. Wij regelen het gehele regrestraject voor u.

Bekijk of u mogelijk recht heeft als werkgever op schadevergoeding bij letselschade


Onze werkwijze

Indien uw werknemer een ongeval is overkomen waarbij sprake is van letsel, heeft u als werkgever ook rechten. Wij beoordelen nadat wij over alle benodigde informatie beschikken of er voor de loonschade een derde aansprakelijk kan worden gesteld. Komen wij tot de conclusie dat een derde mogelijk aansprakelijk is, dan vragen wij u om een specificatie van de gemaakte kosten (salarisstroken over de periode van afwezigheid van uw werknemer en een opgave van eventuele re-integratiekosten). Met dit overzicht dienen wij een claim in bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Gedifferentieerde WAO/WIA premie

Indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer duurt dan 2 jaar, dient in veel gevallen door het UWV een uitkering te worden verstrekt waardoor uw gedifferentieerde WAO/WIA premie wordt verhoogd. Bij een geslaagde regresvordering over de eerste 2 jaar zullen wij namens u een verzoek indienen bij het UWV en de Belastingdienst om de verhoging van de gedifferentieerde premie terug te draaien. Dit kan een forse besparing voor u betekenen.

Kosten

De werkzaamheden worden verricht op basis van no cure no pay. Dit betekent dat het voor u geen extra kosten oplevert. Ons honorarium is een percentage van het verhaalde bedrag. Vooraf maken wij met u een afspraak over dit percentage bij een geslaagde vordering. Wordt er niets verhaald, dan kost het u niets. U profiteert van het (mogelijke) voordeel van een verhaalsactie en loopt hierbij geen risico.


 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond
Gratis advies

Wilt u meer informatie?

Pop-up contact