Pensioenrecht

Heeft u een vraag of is er sprake van een geschil over de werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen? Vraagt u zich bijvoorbeeld af of uw onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds valt? De ervaring leert dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker bij werkgevers aankloppen. Hij is u graag behulpzaam bij uw vragen over en discussie met pensioenfondsen.

Wilt u meer informatie?

Terugbel

Advocaat Pensioenrecht

Hij adviseert , onderhandelt en procedeert in de volgende pensioen vraagstukken:
 • Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde Bpf?
 • Komt u in aanmerking voor een vrijstelling (aanvraag vrijstellingsverzoek, bezwaar, (hoger) beroep)?
 • Is er een dwangbevel tegen uw onderneming uitgevaardigd?
 • Is er sprake van verjaring van de pensioenpremie?
 • Bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld (dwangbevel, verzet en hoger beroep)?
 • Ons profiel

  ✅ Daadkrachtige aanpak
  ✅ Wij werken door heel Nederland
  ✅ Uw eigen pensioenrechtadvocaat
  ✅ Maximale inspanning
  ✅ Direct hulp en advies
  ✅ Hij is een LSA-advocaat. Hij staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit waarborgt zijn onafhankelijkheid en de kwaliteit van zijn juridische hulp.

  Verplichtstelling

  Moet uw onderneming aangesloten zijn bij een verplicht gesteld Bpf? Het is maar de vraag of u als werkgever onder een verplichtstelling valt. Bij discussie of uw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde Bpf valt, is hij u graag behulpzaam.

  Vrijstelling aanvragen?

  Heeft uw onderneming al een goede eigen pensioenregeling en wordt u toch aangesproken door een pensioenfonds? Het Bpf kan of moet, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, vrijstelling van de verplichte deelneming aan de pensioenregeling van het fonds verlenen. Onze Pensioenrechtadvocaat adviseert u om de vrijstellingsmogelijkheden te onderzoeken. Hij helpt u hierbij graag.

  Aansprakelijkheid

  Een werkgever die onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenregeling valt, is verplicht de bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds op tijd te betalen. Op het moment dat de situatie van (dreigende) betalingsonmacht van de werkgever zich voordoet, dient onverwijld daar melding van gedaan te worden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Het niet op tijd melden van de betalingsonmacht kan leiden tot persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s). Heeft u over de bestuurdersaansprakelijkheid een vraag of wilt u juridische hulp krijgen? Neemt u dan gerust contact op met onze pensioenrechtadvocaat.

  Dwangbevel

  U kunt als werkgever gedwongen worden om pensioenpremie te betalen. Het Bpf hoeft hiervoor niet eerst naar de rechter. Een fonds kan tegen uw onderneming een dwangbevel laten uitbrengen. Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u dit binnen een beperkte tijd voorleggen aan de rechter. Dit heet een verzetprocedure. Heeft u een dwangbevel ontvangen en wilt u weten wat nu? De advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor helpt u graag bij het opstellen van de verzetdagvaarding.

  Uw risico's verkleinen?

  Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds die specifiek bedoeld is voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep. Elk bedrijf dient zich periodiek, en zeker bij het afsluiten van een eigen pensioenregeling, de vraag te stellen of de huidige bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van een Bpf vallen. Vraag daarom bij Astrum Advies Advocatenkantoor uw Bpf analyse aan om niet voor nare verrassingen met verstrekkende financiële gevolgen te hoeven staan.

  Geen premie, wel recht

  Het is mogelijk dat uw (voormalig) werkgever nagelaten heeft u bij het fonds aan te melden of dat hij uw pensioenpremies niet heeft betaald. Mocht vast komen te staan dat uw vroegere werkgever ten onrechte geen pensioenpremies voor u heeft afgedragen, dan ontstaat er een bijzondere situatie. Dan ontstaat er onder voorwaarden namelijk de situatie van ‘geen premie, wel recht’. Dit betekent dat u dan toch recht heeft op uw pensioen. Astrum Advies bekijkt graag met u de mogelijkheden.

   

  Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

  Vul onderstaand formulier in of bel 085 - 301 222 1

  Vrijblijvend Adviesgesprek blauw achtergrond