Meer over immateriële schadevergoeding (smartengeld)

Astrum Advocatenkantoor neemt geen (nieuwe) dossiers in.